ATX-500WA-12-80

500_80.jpg

ATX-500WA-12-80

Testlab Computeru: počítačové zdroje