ATX-500WA-12-80

500_80 (2).jpg

ATX-500WA-12-80

Testlab Computeru: počítačové zdroje