ATX-400WA-12-80

400_80 (2).jpg

ATX-400WA-12-80

Testlab Computeru: počítačové zdroje